Regulamin

 

REGULAMIN

GÓRNOŚLĄSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKARSKIEJ

w Mikołowie

sezon JESIEN 2021 (I i II Liga)

 

Warunki i Zasady uczestnictwa w lidze GALP.

§ 1.

Organizatorami rozgrywek jest Amatorski Klub Sportowy Mikołów (AKS Mikołów).

§ 2.

Decyzje dotyczące prowadzenia ligi podejmowane są przez organizatorów – Krzysztofa Janeczka i Michała Żyłkę a głos doradczy posiadają również sędziowie.

§ 3.

Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest dokonanie opłaty wpisowej. Wpłata musi być dokonana przed rozpoczęciem rozgrywek. Za zgodą organizatora opłata wpisowa może zostać rozłożona na raty.

§ 4.

Mecze w ramach Górnośląskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej (zwanej dalej GALP) rozgrywane są na obiekcie "ORLIK 2012" w Mikołowie na ulicy Zawilców 10 (obok stadionu AKS Mikołów), na „Orliku” przy ulicy Św. Wojciecha (Szkoła Podstawowa nr 5) lub na „Orliku” przy ulicy Grażyńskiego (obok Gimnazjum nr 2/Szkoła Podstawowa nr 10)

§ 5.

System rozgrywek jest uzależniony od ilości drużyn zgłoszonych do rozgrywek. Ogłoszony jest przed pierwszą kolejką sezonu.

§ 6.

Drużyna może zgłosić nieograniczoną liczbę zawodników lecz nie mniejszą niż 13 osób. Skład drużyny musi być podany na minimum 3 dni przed pierwszą kolejką sezonu. Bezpłatne dopisywanie zawodników możliwe jest do dnia poprzedzającego rozpoczęcie drugiej kolejki.

§ 7.

Opłaty za dopisanie zawodnika do zespołu po 2 a przed 3 kolejką - 30zł, przed 4 kolejką - 40zł, przed 5 kolejką - 50 zł, przed 6 kolejką - 60zł, przed 10 kolejką - 100zł. Przelicznik: kolejka przed którą dopisujemy zawodnika x 10zł. Do momentu rozpoczęcia 2 kolejki transfery są bezpłatne.

§ 8.

W każdym zespole powinna być wytypowana osoba (reprezentant), która:

1.    ma prawo do wycofania drużyny z rozgrywek;

2. jest odpowiedzialna za zachowanie drużyny zarówno podczas meczu, jak i po jego zakończeniu;

3. jest odpowiedzialna za kontakt z organizatorem w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z terminarzem, składem, karami czy innym kwestiami organizacyjnymi;

4. odpowiada za niedopuszczenie swoich zawodników na których zostały nałożone kary i zawieszenia;

5.  ma prawo złożyć protest w formie pisemnej lub telefonicznej do organizatora rozgrywek;

§ 9.

Wszystkie protesty muszą być składane do Organizatorów w formie pisemnej lub telefonicznej przez reprezentanta drużyny najpóźniej w ciągu 24 godzin od daty meczu/zdarzenia. Na rozpatrzenie protestu i wydanie decyzji Organizatorzy mają maksymalnie 7 dni od dnia otrzymania protestu.

§ 10.

Zawodnik jednocześnie może zgłoszony być tylko w jednej drużynie. Transfer dopisanego do składu zawodnika z drużyny 'A' do drużyny 'B' po rozpoczęciu sezonu nie jest możliwy z tym zastrzeżeniem, że jeśli zawodnik w 1. kolejce zagra w jakimś zespole to w tym sezonie nie może już przejść do innego zespołu. Jeśli był dopisany do drużyny a nie zagrał - organizator może (ale nie musi) pójść na rękę zawodnikowi i zespołowi i zgodzić się na transfer.

§ 11.

W rozgrywkach mogą uczestniczyć zarówno zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia oraz niepełnoletni. 

§ 12.

Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach ma obowiązek występowania w jednolitych strojach.

§ 13.

Jeżeli drużyna nie posiada jednolitych koszulek organizatorzy wypożyczają „narzutki”. Zespół, który odmówi ubrania „narzutek” nie zostanie dopuszczony do meczu i ukarany walkowerem. Jeśli obie drużyny nie posiadają jednolitych strojów narzutki ubiera ta, która ma mniej zawodników. Jeśli obie drużyny mają równą ilość zawodników to narzutki ubiera drużyna, która występuje w lidze krócej, jeśli obie drużyny występują w lidze taki sam czas to o przydzieleniu "narzutek" decyduje sędzia lub organizator.

§ 14.

Drużyna w trakcie sezonu może oddać dwa mecze walkowerem. Trzeci walkower oznacza usunięcie drużyny z ligi, wtedy wszystkie rozegrane mecze zespołu zostają zweryfikowane na walkowery lub anulowane.

Jeżeli walkower oznaczający usunięcie z ligi nastąpi w sezonie zasadniczym (o ile system rozgrywek jest dwufazowy) wszystkie mecze zostają zweryfikowane na walkowery, natomiast jeżeli walkower oznaczający usunięcie z ligi nastąpi w drugiej fazie sezonu (po podziale tabeli na spadkowa i mistrzowska) zweryfikowane zostają tylko spotkania drugiej fazy sezonu. Jeżeli liga rozgrywana jest w systemie jednofazowym, wówczas wszystkie mecze są weryfikowane na walkowery lub anulowane i usuwane (w zależności od decyzji organizatorów). Drużyna usunięta z ligi podlega automatycznej dyskwalifikacji na jeden sezon i nie może uczestniczyć w rozgrywkach, które odbędą się po sezonie w którym drużyna została zdyskwalifikowana. Po rocznej dyskwalifikacji drużyna ta może przystąpić do rozgrywek w najniższej lidze. Zawodnicy grający w zdyskwalifikowanej drużynie również podlegają sezonowej karencji i nie mogą być członkiem żadnego zespołu w rozgrywkach, które odbędą się po sezonie w którym ich była drużyna została zdyskwalifikowana.  

§ 15.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rozgrywek oraz szczegółowy terminarz całych rozgrywek, uwzględniający pełen zestaw par w poszczególnych kolejkach spotkań z podaniem godziny rozpoczęcia meczu i miejsc jego rozgrywania, opracowują Organizatorzy, informując o tym drużyny poprzez stronę internetową.

§ 16.

Jedynie Organizator ma prawo do zmiany terminu spotkania o czym informuje kapitanów poprzez jeden z komunikatorów internetowych lub informacja zamieszczona na specjalnym forum kapitanów. 

§ 17.

Na obiekcie zakazana jest gra w obuwiu z wkręcanymi kołkami metalowymi lub plastikowymi. Dopuszczalne jest obuwie halowe, turfy i lanki.

§ 18.

Za kibiców dopingujących odpowiada drużyna dopingowana. Jeżeli sympatycy danego zespołu zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo nałożyć na drużynę karę nawet w postaci wykluczenia z rozgrywek.

§ 19.

Kibice są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym są rozgrywane mecze.

§ 20.

Organizator ma prawo wykluczyć drużynę z rozgrywek Górnośląskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej w przypadku:

1.    niewniesienia opłaty wpisowej za rozgrywki ligowe;

2.    wybitnie niesportowego zachowania się zawodników i osób związanych z drużyną przed, w czasie i po meczu;

3.    notorycznego łamania regulaminu GALP;

4.    oddania trzech meczów walkowerem;

§ 21.

Drużynom, które zostały wykluczone lub wycofały się z rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów.

§ 22.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze w celu relacjonowania rozgrywek oraz dla celów marketingowych.

§ 23.

Dane osobowe zawodników (czyli imię, nazwisko oraz rok urodzenia) będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu organizacji rozgrywek piłkarskich (prowadzenie statystyk meczowych zawodnika, historii jego startów) i nie będą udostępniane innym podmiotom.

§ 24.

Organizator ma prawo do sprawdzenie tożsamości zawodników występujących w danym meczu przed jego rozpoczęciem, w trakcie przerwy, po pierwszej połowie i po zakończonym spotkaniu. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego drużyna ukarana zostaje walkowerem.

§ 25.

Do meczu nie zostaną dopuszczone osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Jeżeli zawodnik będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie opuści terenu obiektu, na którym rozgrywany jest mecz, sędzia ma prawo odmówić prowadzenia zawodów a drużyna, której ten zawodnik jest członkiem ukarana zostanie walkowerem. Prawo zgłoszenia protestu wobec osoby grającej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mają również zawodnicy drużyny przeciwnej. Organizator lub sędzia mają wówczas również prawo podjąć decyzję o wykluczeniu tego zawodnika z zawodów.   

§ 26.

GALP jest ligą rekreacyjną, w lidze dopuszcza się jednak udział osób aktualnie trenujących w klubach na różnym szczeblu rozgrywek.

§ 27.

Kapitanowie drużyn mają obowiązek zapoznania się z regulaminem GALP i przedstawienia go zawodnikom.

§ 28.

We wszystkich kwestiach spornych, których nie przewidział regulamin decydują Organizatorzy.

§ 29.

NA TERENIE OBIEKTU SPORTOWEGO "ORLIK" PRZY STADIONIE AKS MIKOŁÓW ORAZ PRZY GIMNAZJUM NR 2 i SP5 ZABRONIONE JEST PALENIE TYTONIU ORAZ SPOŻYWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.

§ 30.

Organizatorzy mają prawo ukarać zawodnika spożywającego alkohol lub palącego papierosy na terenie boiska indywidualną karą zawieszenia a zespół, w którym występował zawodnik mogą ukarać odjęciem 3 punktów.

§ 31.

Regulamin może ulegać zmianie w czasie trwania rozgrywek. O wszelkich zmianach w nim kapitanowie zostaną poinformowani osobiście, mailem lub telefonicznie.

 

Zasady Rozgrywek

§ 32.

Mecze odbywać się będą zgodnie z terminarzem ustalonym przez organizatora. Terminarz dostępny jest na stronie internetowej.

§ 33.

Mecze rozgrywane są piłką przystosowaną do gry na sztucznej nawierzchni o rozmiarze nr 5, na bramki o wymiarach 5m x 2m.

§ 34.

W przypadku, gdy obie drużyny posiadają koszulki w tych samych barwach, o tym która drużyna wystąpi w narzutkach decyduje Organizator lub sędzia spotkania zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13 niniejszego regulaminu. 

§ 35.

Każdy mecz trwa 1połowa 20' minut + 2połowa 25'minut. Może być przedłużony przez sędziego w drugiej połowie o liczbę minut ustaloną przez sędziego.

§ 36.

W sytuacji gdy drużyna nie wstawiła się na mecz o planowanej godzinie rozpoczęcia sędzia odlicza 10 minut i w przypadku dalszej nieobecności oznajmia koniec spotkania. Drużyna, która nie rozpoczęła meczu zostaje ukarana walkowerem w stosunku 0:5. W przypadku gdy na mecz nie wstawią się obie drużyny, uznaje się obustronny walkower. Jeżeli drużyna spóźniła się na mecz w dopuszczalnej granicy czasu (9 minut 59 sekund) sędzia rozpoczyna mecz i trwa on regulaminowo 2x25 minut a sędzia nie dolicza w tym wypadku dodatkowego czasu.

§ 37.

Przed meczem kapitanowie lub kierownictwo obydwu drużyn powinni u Organizatora lub sędziego sprawdzić poprawność danych zawartych w protokole i podać skład, w którym danego dnia drużyna wystąpi. W przypadku odmowy podania składu sędzia ma prawo odwołać mecz a drużyna ukarana zostanie walkowerem. 

§ 38.

Po meczu kapitanowie drużyn powinni zapoznać się z protokołem, aby uzyskać informację o końcowym wyniku, strzelcach bramek oraz o kartkach pokazanych przez sędziego.

§ 39.

Organizator ma prawo do zmiany terminu spotkania, w wyjątkowych okolicznościach (np. nagłe załamanie pogody lub inne zdarzenia losowe) Organizator ma prawo odwołania i przełożenia meczu na inny termin. W przypadku braku obecności któregoś z Organizatorów decyzję o odwołaniu meczu podejmuje sędzia według własnej oceny sytuacji. 

§ 40.

W rozgrywkach Górnośląskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt a za przegraną 0 punktów.

§ 41.

O ostatecznej pozycji w tabeli decyduje:

1.    liczba punktów

2.    bilans bramkowy

3.    większa liczba strzelonych goli

4.    dodatkowy mecz

 

Zasady Gry

§ 42.

Minimalna liczba graczy w drużynie aby rozpocząć mecz to 5. Jeżeli na spotkanie wstawi się mniej niż 5 zawodników, sędzia po odczekaniu 10 minut odgwizduje koniec spotkania a drużyna, która nie wstawiła się w składzie umożliwiającym rozpoczęcie meczu zostaje ukarana walkowerem 5:0.

§ 43.

W przypadku gdy na skutek wykluczeń z meczu (nie dotyczy kar czasowych, po których można wrócić na boisko) lub kontuzji w danej drużynie zostanie mniej niż 5 zawodników, sędzia przerywa mecz a wynik zostaje zweryfikowany jako walkower 5:0 na korzyść drużyny przeciwnej za wyjątkiem sytuacji, w której aktualny wynik jest dla drużyny wygrywającej walkowerem korzystniejszy (w tej sytuacji wynik z momentu przerwania meczu zostaje utrzymany). Bramki oraz kartki pokazane do momentu przerwania meczu wliczają się do klasyfikacji indywidualnych.

§ 44.

Każda drużyna podczas meczu może dokonać nieograniczonej liczby zmian. Zmiany nie wymagają przerwy w grze. Zmiana może zostać dokonana tylko w wyznaczonej strefie. Zawodnik wchodzący może pojawić się na boisku tylko wtedy gdy zawodnik schodzący opuścił już plac gry:

1.    w sytuacji gdy zmiana zostanie przeprowadzona nieprawidłowo, sędzia przerywa mecz, zawodnik wchodzący zostaje ukarany żółtą kartką i dwuminutową karą. Gra wznawiana jest rzutem wolnym z miejsca gdzie była piłka w momencie przerwania gry (gdy piłka znajdowała się w polu karnym wykonuje się rzut wolny bezpośredni z linii pola karnego);

2.    w przypadku, gdy sędzia nie jest w stanie zweryfikować, który zawodnik w sposób nieregulaminowy wszedł na boisko, żółtą kartką ukarany jest zawodnik znajdujący się najbliżej ławki rezerwowych, chyba, że obecni na meczu zawodnicy sami wskażą winowajcę a sędzia uzna ich wybór,

3.    w przypadku gdy zawodnik rezerwowy z premedytacją przerywa akcję rywali karany jest czerwoną kartką, a drużyna pięciominutową karą gry w osłabieniu.

§ 45.

Zmiana bramkarza musi zostać zgłoszona sędziemu i jest możliwa w momencie, gdy sędzia zezwoli na taką zmianę.

§ 46.

Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie (za wyjątkiem niedozwolonej gry wślizgiem w sytuacji gdy nie ma faulu - wtedy sędzia dyktuje rzut wolny pośredni) i mogą być wykonywane bez gwizdka. W sytuacji, gdy na wniosek drużyny atakującej sędzia odsuwa zawodników rywali na przepisową odległość (5 metrów), gra wznawiana jest na gwizdek. W wyjątkowych sytuacjach grę na gwizdek może zarządzić arbiter zawodów.

Wznowienia z autu i rzutu wolnego: podczas autu odległość zawodnika broniącego od piłki to 5 metrów. Jeśli piłka ustawiona jest do wznowienia (aut, rzut wolny) to zawodnik broniący nie może podchodzić do niej (musi odchodzić). Jeśli zawodnik broniący utrudnia wznowienie, nie odchodzi na regulaminowa odległość lub zbliża się do piłki to ukarany zostaje żółtą kartką a zawodnik atakujący wznawia grę jeszcze raz.

Prośbę o rozpoczęcie "na gwizdek" wystosować może tylko wykonawca autu lub rzutu wolnego, sędzia potwierdza prośbę oraz odsuwa na odległość 5 metrów przeciwników. Jeśli po prośbie o wznowienie "na gwizdek" gra wznowiona będzie przed gwizdkiem to żółtą kartką ukarany zostaje wykonawca i grę wznawiają przeciwnicy.

Piłka podczas rozpoczęcia gry z autu musi znajdować się na linii bocznej lub poza boiskiem.

Czas na wznowienie gry wynosi 6 sekund od momentu przepisowego ustawienia piłki na murawie (aut) lub po gwizdku (rzut wolny). Po przekroczeniu tego czasu sędzia odgwizduje przewinienie i piłkę do gry wprowadza przeciwnik. 

§ 47.

Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od piłki przy wznawianiu gry wynosi zawsze 5 metrów.

§ 48.

Dopuszcza się grę wślizgiem bezkontaktowym, gdy w pobliżu 2 metrów nie ma zawodnika drużyny przeciwnej. Każdy wślizg wykonany gdy w pobliżu 2 metrów znajduje się przeciwnik i na skutek którego nie dochodzi do faulu traktowany jest jako niebezpieczne zagranie i sędzia odgwizdać powinien przewinienie, po którym wznawia się grę rzutem wolnym pośrednim. Przepis ten nie dotyczy bramkarza w polu karnym. Za wślizg uważa się zagranie, przy którym zawodnik rzuca się na murawę, dotyka jej pośladkami lub biodrem, nogami atakuje przeciwnika lub piłkę a całość wykonana jest dynamicznie. Każdy wślizg karany będzie żółtą kartką. 

§ 49.

W przypadku, gdy przewinienie nastąpiło w polu karnym ale nie kwalifikowało się do podyktowania rzutu karnego (np. złapanie przez bramkarza piłki w ręce po podaniu swojego zawodnika), sędzia zawodów przyznaje rzut wolny pośredni.

§ 50.

Auty wybijane są nogą z linii bocznej boiska lub spoza boiska. Piłka stoi w miejscu, nie może się toczyć. Po złym wybiciu piłkę przejmuje rywal.

§ 51.

Z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki.

§ 52.

Nie obowiązuje przepis o spalonym.

§ 53.

Rzut karny wykonuje się z linii pola karnego równoległej do linii bramkowej.

§ 54.

Wznowienie gry przez bramkarza od bramki wykonywane jest przez bramkarza wykopem (z ręki) lub wyrzutem. Czas na wznowienie gry to maksymalnie 6 sekund. Jeżeli bramkarz przekroczy czas dozwolony na wznowienie sędzia przerywa grę i dyktuje rzut wolny bezpośredni z linii pola karnego. Bramkarz po złapaniu piłki z gry może wprowadzić ją do gry ręką lub bezpośrednio nogą. Na wyrzut lub wykop z ręki ma maksymalnie 6 sekund. Czas 6 sekund nie obowiązuje jeśli bramkarz po złapaniu piłki z gry wprowadzi ją ponownie do gry stawiając ją na boisku.

§ 55.

Sędzia może ukarać zawodnika za nieprzepisowe zagranie żółtą lub czerwoną kartką w zależności od przewinienia jakie popełnił. Za żółtą kartkę zawodnik schodzi z boiska na 2 minuty i po tym czasie powrócić może na boisko o ile wcześniej jego drużyna nie straciła bramki i o ile otrzymał na to zgodę sędziego.

§ 56.

W przypadku:

1. jeżeli 6 zawodników gra przeciwko 5 i zespół grający z większą liczbą zawodników zdobywa bramkę, to drużyna grająca 5 zawodnikami może uzupełnić skład,

2. jeżeli obie drużyny mają po 5 zawodników i pada bramka, to drużyny pozostają z tą samą liczbą zawodników,

3. jeżeli 6 zawodników gra przeciwko 4 lub 5 przeciwko 4 i zespół grający z większą liczbą zawodników zdobywa bramkę, to drużyna grająca 4 zawodnikami może uzupełnić skład tylko o jednego zawodnika,

4. jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i pada bramka, to drużyny pozostają z tą samą liczbą zawodników,

5. jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę, kontynuuje grę z tą samą liczbą zawodników.

§ 57.

Za drugą żółtą lub kartkę czerwoną zawodnik schodzi z boiska i nie może uczestniczyć w dalszej rywalizacji a w jego miejsce po 5 minutach wejść może inny zawodnik. W przypadku gdy żółtą kartkę otrzyma bramkarz z boiska schodzi zawodnik z pola. W przypadku gdy bramkarz otrzyma czerwoną kartkę schodzi z boiska do końca trwania meczu a w jego miejsce do bramki wchodzi inny zawodnik a po 5 minutach drużyna grająca bez ukaranego bramkarza może wprowadzić na boisko zawodnika jako uzupełnienie składu.

§ 58.

Za każde wulgarne i chamskie odzywki w stronę sędziego, przeciwnika lub organizatora zawodnik karany będzie odpowiednio do skali przewinienia (żółta lub czerwona kartka, zawieszenie lub całkowite usunięcie z ligi). Decyzję o długości zawieszenia podejmuje Organizator rozgrywek (minimum 3 mecze).

§ 59.

W przypadku, gdy kartką zostanie ukarany zawodnik będący na ławce rezerwowych, boisko musi opuścić inny zawodnik przebywający aktualnie na placu gry.

§ 60.

W przypadku rażącego naruszenia przepisów Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia kar na podstawie zapisu video (jeśli mecz będzie nagrywany).

§ 61.

W pozostałych kwestiach obowiązuje przepisy gry PZPN.

§ 62.

Zawodnik, który krwawi musi opuścić boisko.

§ 63.

Kibice drużyn nie mogą przebywać w strefie zmian.

§ 64.

W przypadku wycofania się lub wykluczenia drużyny z rozgrywek zostaje ona usunięta lub przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli, wyniki wszystkich spotkań z jej udziałem zostaną anulowane, podobnie jak dorobek indywidualny (np. gole, asysty, gracz meczu) zawodników uczestniczących w tych meczach.

Zawodnicy wchodzący w skład wycofanej/usuniętej drużyny są automatycznie dyskwalifikowani na kolejny, najbliższy sezon i w związku z tym nie mogą być zgłoszeni również przez inne drużyny do gry w następnym sezonie.

§ 65.

W przypadku zachowań wybitnie niesportowych oraz rzucających cień na dobre imię Górnośląskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Organizator może podjąć decyzję o nałożeniu kar dyscyplinarnych w stosunku do drużyn (ujemne punkty, przyznanie walkoweru drużynom przeciwnym, wykluczenie z rozgrywek) oraz zawodników (zawieszenie lub wykluczenie z rozgrywek). W sytuacji gdy na skutek zachowania osób związanych z drużyną (zawodnicy, kibice) dojdzie do zniszczenia mienia, osoby te są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy.

§ 66.

Zawodnik który :

1.    dostaje czerwona kartkę za tzw. „akcję ratunkową” zostaje zawieszony na 1 spotkanie;

2.  wulgarnie lub prowokacyjnie zwraca się do sędziego, rywala, organizatorów bądź kibiców zostaje zawieszony na minimum 3 mecze;

3.    wykonuje obraźliwe gesty w stosunku do sędziego, rywala, organizatorów lub kibiców zostaje zawieszony na minimum 3 mecze;

4.    uderzy sędziego, rywala, organizatorów bądź kibica lub specjalnie kopnie przeciwnika bez piłki zostaje zawieszony do końca trwającego sezonu a w przypadku recydywy zostaje zdyskwalifikowany dożywotnio;

§ 67.

Inne, niewymienione wyżej przewinienia będą indywidualnie rozpatrywane przez organizatorów

§ 68.

W przypadku, gdy zawodnik po raz drugi dopuszcza się jednego z wykroczeń wymienionych w § 66, pkt. 2 i 3 regulaminu otrzyma dożywotnią dyskwalifikację.

§ 69.

W lidze prowadzona jest indywidualna klasyfikacja fair-play (żółte i czerwone kartki) oraz zespołowa (kartki + walkowery). Każdy zawodnik, który zgromadzi na swoim koncie odpowiednią liczbę żółtych kartek nie będzie mógł grać w najbliższym meczu. Zawodnik pauzuje kolejno za 2, 4, 6 i każdą kolejną żółtą kartkę. W zestawieniu zespołowym za żółtą kartkę drużyna otrzymuje 1 pkt., za czerwoną 3 pkt., za oddanie meczu walkowerem 5 pkt. Wygrywa drużyna, która zdobędzie najmniej punktów w sezonie. Otrzymane kartki nie kasują się po zakończeniu sezonu zasadniczego (jeśli taki jest).

§ 70.

Organizator zapewnia minimum 2 piłki przystosowane do gry na sztucznej nawierzchni. Mecz można rozgrywać tylko piłkami wskazanymi przez organizatorów. W przypadku wybicia piłki za obręb boiska gra wznawiana jest drugą piłką. Wybitą piłkę ma obowiązek przynieść przedstawiciel drużyny, która piłkę wybiła. W przypadku zaniedbania tego obowiązku i w efekcie utraty piłki drużyna ta musi pokryć szkody z własnej kieszeni (dokupić taką samą piłkę lub wpłacić jej równowartość) najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kolejnej kolejki. W przypadku nie dotrzymania terminu drużyna zostanie ukarana odjęciem 6 punktów a za każdy kolejny tydzień zwłoki karana będzie walkowerem w kolejnej najbliższej kolejce. Jeżeli za obręb boiska wybite zostaną obie piłki mecz nie zostaje przerwany i sędzia nie zatrzymuje czasu. Przedstawiciele obu drużyn zobowiązani są do natychmiastowego przyniesienia wybitych piłek. Czas poświęcony na przyniesienie piłek nie jest doliczany do regulaminowego czasu gry.

§ 71.

Drużyna, która uzyska awans do wyższej ligi musi podjąć grę w lidze, do której uzyskała kwalifikację. W przeciwnym wypadku nie zostanie dopuszczona do rozgrywek w najbliższym sezonie a jej zawodnicy nie będą mogli wejść w skład innych drużyn w najbliższym sezonie.  

 

Postanowienia końcowe

§ 72.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go podczas rozgrywek.

§ 73.

Organizator ma pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

§ 74.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie jeśli uzna to za stosowne. W przypadku wycofania się z rozgrywek którejś z drużyn, nie przewiduje się rozegrania dodatkowych meczów i zwrotu kosztów za nierozegrane mecze.

§ 75.

Niniejszy regulamin Górnośląskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej jest jedyną podstawą rozgrywek. Wszystkie wątpliwe kwestie dotyczące protestów, kar czy innych wykroczeń rozpatrywane są przez Organizatora.

§ 76.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za urazy i kontuzje, które wystąpiły u zawodników i kibiców podczas rozgrywek GALP.

§ 77.

W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwa sezony GALP – wiosenny i jesienny. Mistrz sezonu wiosennego rozgrywa mecz o superpuchar GALP z mistrzem sezonu jesiennego. Zwycięzca tej potyczki otrzyma prawo reprezentowania ligi GALP w Mistrzostwach Polski w futbolu 6 osobowym. Jeżeli tytuł w obu sezonach zdobędzie ta sama drużyna meczu o superpuchar nie rozgrywa się. 

§ 78.

Zabrania się gry w koszulkach, czapkach, bluzach oraz innej odzieży z herbami drużyn, które występują w polskich ligach (od Ekstraklasy do III ligi włącznie). Zawodnik występujący w takich barwach poproszony zostanie o zdjęcie/zmianę lub zakrycie takiej odzieży. W przypadku niedostosowania się do nakazu organizatora lub sędziego zawodnik nie zostanie dopuszczony do meczu. Jeśli zawodnik rozpocznie grę po uprzedniej prośbie organizatora lub sędziego, drużyna zostaje ukarana walkowerem 5:0 i mecz nie będzie kontynuowany.

Wspierają nas: