Ważny komunikat organizatora!

Obserwując ostatnie mecze w I i II lidze GALP z niepokojem obserwujemy wzrost agresywnych, wulgarnych i chamskich zachowań podczas gry oraz po meczach. Przypominamy, że nie jest to głównym celem zawodów bowiem rozgrywki organizowane są głównie po to by miło a zarazem zdrowo spędzić czas w sportowej rywalizacji z pozostałymi uczestnikami naszego przedsięwzięcia!

Jednocześnie ostrzegamy, że od dnia dzisiejszego każde zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami gry fair play będzie surowo karane nie tylko kartkami podczas meczu ale liczyć się trzeba z dłuższym wykluczeniem zawodnika z rozgrywek. 

Uprzejmie prosimy więc o kulturalne zachowanie nie tylko wobec zawodników ale również i sędziego.

Pamiętajmy również o zdrowiu swoim oraz innych!

PRZYPOMINAMY główne podstawy regulaminowe:

§ 55.

Sędzia może ukarać zawodnika za nieprzepisowe zagranie żółtą lub czerwoną kartką w zależności od przewinienia jakie popełnił. Za żółtą kartkę zawodnik schodzi z boiska na 2 minuty i po tym czasie powrócić może na boisko o ile wcześniej jego drużyna nie straciła bramki i o ile otrzymał na to zgodę sędziego.

§ 57.

Za drugą żółtą lub kartkę czerwoną zawodnik schodzi z boiska i nie może uczestniczyć w dalszej rywalizacji a w jego miejsce po 5-ciu minutach wejść może inny zawodnik. W przypadku gdy żółtą kartkę otrzyma bramkarz z boiska schodzi zawodnik z pola. W przypadku gdy bramkarz otrzyma czerwoną kartkę schodzi z boiska do końca trwania meczu a w jego miejsce do bramki wchodzi inny zawodnik a po 5 minutach drużyna grająca bez ukaranego bramkarza może wprowadzić na boisko zawodnika jako uzupełnienie składu.

§ 58.

Za każde wulgarne i chamskie odzywki w stronę sędziego, przeciwnika lub organizatora zawodnik karany będzie odpowiednio do skali przewinienia (żółta lub czerwona kartka, zawieszenie lub całkowite usunięcie z ligi).

§ 59.

W przypadku, gdy kartką zostanie ukarany zawodnik będący na ławce rezerwowych, boisko musi opuścić inny zawodnik przebywający aktualnie na placu gry.

§ 65.

W przypadku zachowań wybitnie niesportowych oraz rzucających cień na dobre imię Górnośląskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Organizator może podjąć decyzję o nałożeniu kar dyscyplinarnych w stosunku do drużyn (ujemne punkty, przyznanie walkoweru drużynom przeciwnym, wykluczenie z rozgrywek) oraz zawodników (zawieszenie lub wykluczenie z rozgrywek). W sytuacji gdy na wskutek zachowania osób związanych z drużyną (zawodnicy, kibice) dojdzie do zniszczenia mienia osoby te są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy.

§ 66.

Zawodnik który :

  1. dostaje czerwona kartkę za tzw. „akcję ratunkową” zostaje zawieszony na 1 spotkanie;

  2. wulgarnie lub prowokacyjnie zwraca się do sędziego, rywala bądź kibiców zostaje zawieszony na 5 meczów;

  3. wykonuje obraźliwe gesty w stosunku do sędziego, rywala lub kibiców zostaje zawieszony na 5 meczów;

  4. uderzy sędziego, rywala bądź kibica lub kopnie przeciwnika bez piłki zostaje zawieszony do końca trwającego sezonu lub dożywotnio;

§ 67.

Inne, niewymienione wyżej przewinienia będą indywidualnie rozpatrywane przez organizatorów

§ 68.

W przypadku, gdy zawodnik po raz drugi dopuszcza się jednego z wykroczeń wymienionych w § 66, pkt 2 i 3 regulaminu otrzyma dożywotnią dyskwalifikację.

 

ORGANIZATORZY.

Wspierają nas: